Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade

О нама

Ilustracija

У организацији Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и шведског донаторског пројекта за унапређење земљишне администрације у БиХ “ЦИЛАП” у Републици Српској почетком јануара 2017. године је почела пуна имплементација Регистра цијена непокретности.

Основна сврха Регистра цијена непокретности је планско праћење цијена на тржишту, а у циљу процјене тржишних вриједности непокретности. Евиденција цијена непоктретности се води у систему Регистра цијена непокретности кога чине wеб апликација и централна база података. У систем се евидентирају купопродајни уговори. Како би се добиле релевантне информације о вриједности земљишта и некретнина, потребни су власнички и просторни подаци. Основни подаци обухватају:

  • Опште податке уговора (општина, нотар, датум уговора, бр. уговора, цијена),
  • Податке о учесницима у промету (купац, продавац),
  • Податке о непокретности (кат.општина, број парцеле, површина, терети, гео-локација, подаци о квалитету непокретности у промету).

Како би РЦН обезбјеђивао реалну слику тржишта непокретности у оквиру овог система се обавља и верификација података који се уносе из уговора. Верификација обухвата поређење информација о прометованим непокретностима са фактичким стањем на терену и статистичку селекцију података за анализу тржишта непокретности.

Користи од Регистра цијена непокретности су:

  • Транспарентно и стабилно тржиште некретнина
  • Пораст БДП – бруто домаћег производа. По подацим Агенције за статистику БиХ за 2014. годину некретнине непосредно утичу са 5-6% на БДП, према томе тржиште некретнина јесте једна од најјачих друштвених грана сваке државе (радна мјеста, финансирање, порези=БДП расте)
  • Регистар цијена непокретности служи за израду планова и извјештаја неопходних за праћење тржишта и процјену вриједности некретнина за потребе становништва, банака, инвеститора, процијенитеља
  • Поред већ наведених сврха Регистра цијена непокретности постоје још и друге јавне сврхе, одређене законом као што су експропријације, порез на насљеђе и поклон, креирање политике употребе земљишта, до узимања хипотекарних кредита.

У систем Регистра цијена непокретности у Републици Српској укљученe су све подручне јединице и подручне канцеларије Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, а обуку је прошло 80 оператора за комплетну територију Републике Српске. Рад је устројен на начин да постоје 4 координациона центра: центар Бања Лука, Центар Бијељина, центар Требиње и центар И. Н. Сарајево.

Контакт:

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове


Трг Републике Српске бр. 8, 78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006

E-mail: uprava@rgurs.org
registar.cijena@rgurs.org
www.rgurs.org

Како користити апликацију?

Напомене:

  • локације непокретности на мапи су приближне.
  • границе катастарских општина су прилагођене wеб приказу и могу одступати од стварних.
  • наранџасти кругови са бројкама означавају више непокретности које се налазе на приближној локацији круга или на више локација у околини круга

Јавни увид у Регистар цијена непокретности Републике Српске даје преглед купопродајних уговора за изабрани период.

Wеб апликација приказује уговоре графички, геопозиционирањем на мапи. На главном менију изаберите Регистар цијена непокретности.

У старту је изабран приказ Карта (Опен Стреет мап), могуће је изабрати и Сателит (сателитски приказ - Гоогле мап).

За избор је прво потребно одредити период који вас занима. Регистар садржи уговоре од 1.1.2008. године и тај датум је аутоматски изабран на почетном екрану. Аутоматски је изабран и крајњи датум, тј. мјесец посљедњег унешеног уговора. Бира се само мјесец и година (обухвата комплете мјесеце).

За даљи приказ НЕОПХОДНО ЈЕ је изабрати општину (и/или катастарску општину). Користи се падајући мени и изаберите општину и тада можете изабрати и катастарску општину.

Након тога је потребно кликнути на дугме Прикажи. На мапи ће се приказати граница изабране општине (црвеном линијом), увећана да обухвати све непокретности које сте изабрали.

Уколико изабрана општина/катастарска општина нема уговора у задатом периоду, на екрану ће те добити кратку поруку Према заданим параметрима нема непокретности за приказ!.

Приказани наранџасти кругови са бројкама означавају број изабраних непокретности на тој локацији. Уколико је само изабрана једна непокретност, он је приказан као круг у одговарајућој боји. Кликом на кругове, повећавате приказ на мапи и добијате детаљнији приказ. Увијек можете користити зум на мапи или точак на мишу да добијете више детаља на мапи. Уколико нема видљивх кругова, изаберите врсту непокретности и зумирајте да би добили детаљнији приказ.

Уколико су приказане границе катастарских општина (црвеном линијом) а тражена непокретност није видљива, провјерите да ли сте селектовали одговарајућу врсту непокретности и по потреби зумирајте на мапи да би се објекат приказао.

У десном горњем ћошку карте су исписани тренутно изабрана општина, катастарска општина и период приказа.

На лијевом дијелу карте приказан је мени са избором врста непокретности. Врсте непокретности су подијељене су у три групе: Објекти, Посебни дијелови објеката и Земљиште. Куће и станови су изабрани у старту. Селектовањем кућице десно од назива добијате приказ на карти у виду кругова у одговарајућим бојама.

Кругови у бојама означавају приближну локацију изабраних непокретности. Кликом на круг добијате нови прозор са подацима о уговору (цијена, датум уговора, врста и површина непокретности) или, уколико уговор обухвата више непокретности, добијате линк Више непокретности у промету:. Кликом на линк (обојен плавом бојом) добијате листу непокретности обухваћених уговором. Кликом ван бијелог прозора или на X кућицу, затварате прозор.

Преглед можете наставити избором друге непокретности (помјерајте се по мапи уобичајено користећи миша или преласком прста по екрану мобитела).

Када желите прећи на другу општину, морате поново изабрати општину на лијевом менију. Избором нове општине све селекције се стављају на почетак, тј. изабране су само куће и станови. Границе катастарских општина су такође приказане.

Copyright © Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.