Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade
Архива извјештаја Регистра цијена непокретности
Ilustracija
 • Извјештај Регистра цијена непокретности
  Републике Српске за 2019. годину

  Према подацима Регистра цијена цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2019. године регистровано је укупно 31.272 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 59.155 непокретности, чија је укупна остварена цијена 1.679.013.565,17 КМ.

 • Извјештај Регистра цијена непокретности
  Републике Српске за 2018. годину

  Према подацима Регистра цијена цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП), а уз помоћ шведског донаторског Пројекта за унапређење земљишне администрације у БиХ „ЦИЛАП“, укупна цијена прометованих непокретности у Републици Српској током 2017. и 2018. године износила је 1.052.020.685КМ.

 • Полугодишњи извјештај Регистра цијена непокретности Републике Српске (01.01.2018. – 30.06.2018.)

  Према подацима из купопродајних уговора и упитника, а који су били предмет уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, просјечна цијена стана у Републици Српској у првој половини ове године износила је 1.251 КМ по метру квадратном.

 • Извјештај Регистра цијена непокретности (28.12.2017.)

  У Републици Српској је у току процес успоставе Катастра непокретности као јединственог регистра о непокретностима и правима на њима што ће створити повољнију климу за развој тржишта непокретности.

 • Почетак Регистра цијена непокретности у Републици Српској

  Oд почетка ове године Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове на територији цијеле Републике Српске евидентира све купопородајне уговоре на основу којих се врши промет и књижење непокретности.