Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade
Архива извјештаја Регистра цијена непокретности
Ilustracija
 • Извјештај Регистра цијена непокретности
  Републике Српске за 2020. годину

  Према подацима Регистра цијена цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2020. године регистровано је укупно 42 834 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 81 084 непокретности, чија је укупна остварена цијена 2.249.246.442,52 КМ.

 • Полугодишњи извјештај Регистра цијена непокретности
  Републике Српске са освртом на период ванредног стања
  (01.01.2020. – 30.06.2020.)

  Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) редовно информише јавност о кретању цијена на тржишту непокретности путем Годишњих извјештаја из Регистра цијена непокретности, али због повећаног интересовања медија, грађана, привредних и пословних субјеката за поузданим подацима са тржишта непокретности у периоду пандемије изазване вирусом COVID-19, РУГИПП је израдила Полугодишњи извјештај о тржишту непокретности са освртом на период ванредног стања како би се добила свеобухватна слика о кретањима на тржишту непокретности у периоду проглашеног ванредног стања од 3. априла до 23. маја 2020. године.

 • Извјештај Регистра цијена непокретности
  Републике Српске за 2019. за

  Према подацима Регистра цијена цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2019. године регистровано је укупно 31.272 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 59.155 непокретности, чија је укупна остварена цијена 1.679.013.565,17 КМ.

 • Извјештај Регистра цијена непокретности
  Републике Српске за 2018. годину

  Према подацима Регистра цијена цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП), а уз помоћ шведског донаторског Пројекта за унапређење земљишне администрације у БиХ „ЦИЛАП“, укупна цијена прометованих непокретности у Републици Српској током 2017. и 2018. године износила је 1.052.020.685КМ.

 • Полугодишњи извјештај Регистра цијена непокретности Републике Српске (01.01.2018. – 30.06.2018.)

  Према подацима из купопродајних уговора и упитника, а који су били предмет уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, просјечна цијена стана у Републици Српској у првој половини ове године износила је 1.251 КМ по метру квадратном.

 • Извјештај Регистра цијена непокретности (28.12.2017.)

  У Републици Српској је у току процес успоставе Катастра непокретности као јединственог регистра о непокретностима и правима на њима што ће створити повољнију климу за развој тржишта непокретности.

 • Почетак Регистра цијена непокретности у Републици Српској

  Oд почетка ове године Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове на територији цијеле Републике Српске евидентира све купопородајне уговоре на основу којих се врши промет и књижење непокретности.