Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade
Ilustracija

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Чланом 118а Измјена и допуна закона о премјеру и катастру Републике Српске, објављеном у Службеном гласнику Републике Српске бр. 110/2016, дефинисано је следеће:

Упитник Регистра цијена непокретности је обавезан прилог Захтјева за спровођење промјена на основу уговора о купопродаји у катастру непокретности или другој евиденцији из члана 189. овог Закона.

Приликом предаје купопродајног уговора на провођење учесник у промету/заступник (пуномоћник) је обавезан да попуни Упитник који је саставни дио захтјева за спровођење промјене на основу купопродајног уговора у јавним евиденцијама о непокретностима.

УПИТНИК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ (PDF формат)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА (PDF формат)


Контакт:

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове


Трг Републике Српске бр. 8, 78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006

E-mail: uprava@rgurs.org
www.rgurs.org
registar.cijena@rgurs.org

Тел: +387 51 456 273 (ПЈ Бања Лука)