Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade
Извјештаји Регистра цијена непокретности
  • ИЗВЈЕШТАЈ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ
    РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

    Према подацима Регистра цијена цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2020. године регистровано је укупно 42 834 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 81 084 непокретности, чија је укупна остварена цијена 2.249.246.442,52 КМ.