Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade
Извјештаји Регистра цијена непокретности
  • ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (01.01.2023. – 30.06.2023.)

    Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) редовно информише јавност о кретању цијена на тржишту непокретности путем Годишњих извјештаја из Регистра цијена непокретности. Међутим, због повећаног интересовања медија, грађана, привредних и пословних субјеката за поузданим подацима са тржишта непокретности РУГИПП је израдила Полугодишњи извјештај о стању тржишта непокретности како би се добила јасна слика о тржишту непокретности у наведеном периоду.