Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade
Извјештаји Регистра цијена непокретности
  • ИЗВЈЕШТАЈ ИЗ “РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ
    РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” ЗА 2022. ГОДИНУ

    Према подацима Регистра цијена цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2022. године регистровано је укупно 74 674 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 147 626 непокретности, чија је укупна остварена цијена 4 226 101 431 КМ.