Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade
Извјештаји Регистра цијена непокретности
  • ИЗВЈЕШТАЈ ИЗ “РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ
    РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” ЗА 2021. ГОДИНУ

    Према подацима Регистра цијена цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2021. године регистровано је укупно 57 605 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 111 342 непокретности, чија је укупна остварена цијена 3 144 627 519 КМ.