Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade
Извјештаји Регистра цијена непокретности
  • ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ТРЖИШТУ НЕПОКРЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2023

    Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) редовно информише јавност о кретању цијена на тржишту непокретности путем Годишњих извјештаја из Регистра цијена непокретности (РЦН), како би се добила јасна слика о тржишту непокретности. У 2023. години у РЦН евидентирано је 18.877 купопродајних уговора у којима је прометовано 41.367 непокретности. Наведени уговори били су предмет уписа права власништва у катастарским евиденцијама РУГИПП-а, а збирна остварена цијена у датим уговорима износи 1.156.586.709КМ.