Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade

ИЗВЈЕШТАЈ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ (28.12.2017.)

Економија заснована на тржишту подразумијева да се основна економска питања рјешавају у интеракцији међу учесницима на тржишту, уз адекватну подршку јавне управе. У оваквим економијама цијене производа и услуга се формирају у односу на силе понуде и потражње.

За земље у транзицији обезбjеђивање транспарентности тржишта је један од основних услова за несметан развој тржишта непокретности, и функционисање у складу са тржишним принципима.

У Републици Српској је у току процес успоставе Катастра непокретности као јединственог регистра о непокретностима и правима на њима што ће створити повољнију климу за развој тржишта непокретности. У току успоставе катастра непокретности треба обезбjедити комплетну покривеност територије дигиталним катастарским плановима, као и усмјерити развој Регистра цијена непокретности на начин да се подаци што више приближавају de facto стању. Република Српска би морала да прати кретања на тржишту непокретности у сврху доношења одговарајућих економских и политичких одлука имајући у виду да према подацима Агенције за Статистику БиХ за 2014. годину послови са непокретностима чине 5-6 одсто бруто друштвеног производа.

Јавно доступан и свеобухватан Регистар цијена непокретности са поузданим тржишним подацима је неопходан Републици Српској. Транспарентност и доступност података Регистра ће омогућити развој тржишта непокретности и формирање реалних цијена на основу закона понуде и тражње.

Основни циљеви Регистра цијена непокретности у Републици Српској јесу праћење и евидентирање кретања цијена непокретности на тржишту непокретности, анализирање тржишта непокретности и израда извјештаја о догађањима на тржишту непокретности, обезбjеђивање података о цијенама непокретности за потребе хипотекарних кредита, експропријације,.. чиме ће се обезбједити транспарентност и развој тржишта непокретности тј. да се цијене непокретности формирају на основу стварне понуде и потражње.

Подаци регистра цијена непокретности представљају основу за израду модела за израчунавање вриједности непокретности. Након развоја одговарајућих модела биће могућа успостава система масовне процјене вриједности непокретности који ће представљати основ за обрачун реалног пореза на непокретност.

ИЗВЈЕШТАЈ О ОБИМУ ТРЖИШТА НЕПОКРЕТНОСТИ И ЦИЈЕНАМА У КУПОПРОДАЈНИМ УГОВОРИМА

У табели „Извјештај о обиму тржишта непокретности и цијенама у купопродајним уговорима“ дати су следећи подаци:

 1. Укупан број купопродајних уговора у Републици Српској које су били предмет уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у 2017. години.
 2. Укупан број непокретности садржаних у купопродајним уговорима које су биле предмет уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове у 2017. години.
 3. Сума свих цијена непокретности остварених у купопродајним уговорима које се налазе у Регистру цијена непокретности Републике Српске
 4. Укупан број купопродајних уговора, непокретности и сума свих цијена непокретности остварених у купопродајним уговорима које се налазе у Регистру цијена непокретности у оквиру појединачних административних општина
 5. Укупан број прометованих непокретности по врстама непокретности у оквиру административних општина
 6. Укупан број прометованих непокретности по врстама непокретности у Републици Српској

Подаци који се налазе у табели су необрађени подаци из купопродајних уговора и упитника, а који су били предмет уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у 2017. години: (извјештај у PDF формату)

Tabela

У Републици Српској цијена најскупљег прометованог стана са двије оставе и двије гараже износи 631.000,00 КМ, док најскупљи квадратни метар стана износи 4.344,44 КМ.

Цијена најскупље прометоване куће у Републици Српској је 618.123,72 КМ.

Цијена најскупљег прометованог пословног простора је 845.790,00 КМ, а најскупљи квадратни метар пословног простора износи 6.173,65 КМ.

Број првих продаја (куповина непокретности директно од инвеститора) у Републици Српској:

 • станови - 2076
 • пословни простор – 145
 • гараже (посебан дио објекта) – 231

Преглед броја приступа Јавном увиду у податке Регистра цијена непокретности у периоду од 29.11. - 14. 12. 2017. год.:

Slika 1

Слика 1. Број приступа Јавном увиду по државама

Slika 2

Слика 2. Број рачунара са којих се приступало Јавном увиду

Slika 3

Слика 3. Сајтови са којих је приступано Јавном увиду

Како користити апликацију?

Напомене:

 • локације непокретности на мапи су приближне.
 • границе катастарских општина су прилагођене wеб приказу и могу одступати од стварних.
 • наранџасти кругови са бројкама означавају више непокретности које се налазе на приближној локацији круга или на више локација у околини круга

Јавни увид у Регистар цијена непокретности Републике Српске даје преглед купопродајних уговора за изабрани период.

Wеб апликација приказује уговоре графички, геопозиционирањем на мапи. На главном менију изаберите Регистар цијена непокретности.

У старту је изабран приказ Карта (Опен Стреет мап), могуће је изабрати и Сателит (сателитски приказ - Гоогле мап).

За избор је прво потребно одредити период који вас занима. Регистар садржи уговоре од 1.1.2008. године и тај датум је аутоматски изабран на почетном екрану. Аутоматски је изабран и крајњи датум, тј. мјесец посљедњег унешеног уговора. Бира се само мјесец и година (обухвата комплете мјесеце).

За даљи приказ НЕОПХОДНО ЈЕ је изабрати општину (и/или катастарску општину). Користи се падајући мени и изаберите општину и тада можете изабрати и катастарску општину.

Након тога је потребно кликнути на дугме Прикажи. На мапи ће се приказати граница изабране општине (црвеном линијом), увећана да обухвати све непокретности које сте изабрали.

Уколико изабрана општина/катастарска општина нема уговора у задатом периоду, на екрану ће те добити кратку поруку Према заданим параметрима нема непокретности за приказ!.

Приказани наранџасти кругови са бројкама означавају број изабраних непокретности на тој локацији. Уколико је само изабрана једна непокретност, он је приказан као круг у одговарајућој боји. Кликом на кругове, повећавате приказ на мапи и добијате детаљнији приказ. Увијек можете користити зум на мапи или точак на мишу да добијете више детаља на мапи. Уколико нема видљивх кругова, изаберите врсту непокретности и зумирајте да би добили детаљнији приказ.

Уколико су приказане границе катастарских општина (црвеном линијом) а тражена непокретност није видљива, провјерите да ли сте селектовали одговарајућу врсту непокретности и по потреби зумирајте на мапи да би се објекат приказао.

У десном горњем ћошку карте су исписани тренутно изабрана општина, катастарска општина и период приказа.

На лијевом дијелу карте приказан је мени са избором врста непокретности. Врсте непокретности су подијељене су у три групе: Објекти, Посебни дијелови објеката и Земљиште. Куће и станови су изабрани у старту. Селектовањем кућице десно од назива добијате приказ на карти у виду кругова у одговарајућим бојама.

Кругови у бојама означавају приближну локацију изабраних непокретности. Кликом на круг добијате нови прозор са подацима о уговору (цијена, датум уговора, врста и површина непокретности) или, уколико уговор обухвата више непокретности, добијате линк Више непокретности у промету:. Кликом на линк (обојен плавом бојом) добијате листу непокретности обухваћених уговором. Кликом ван бијелог прозора или на X кућицу, затварате прозор.

Преглед можете наставити избором друге непокретности (помјерајте се по мапи уобичајено користећи миша или преласком прста по екрану мобитела).

Када желите прећи на другу општину, морате поново изабрати општину на лијевом менију. Избором нове општине све селекције се стављају на почетак, тј. изабране су само куће и станови. Границе катастарских општина су такође приказане.

Copyright © Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.