Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (01.01.2018.–30.06.2018.)

Responsive image

Извјештај можете преузети овдје:
Полугодишњи извјештај Регистра цијена непокретности (PDF формат)
Прилог 1 (PDF формат)
Прилог 2 (PDF формат)

Према подацима из купопродајних уговора и упитника, а који су били предмет уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, просјечна цијена стана у Републици Српској у првој половини ове године износила је 1.251 КМ по метру квадратном.

Просјечна цијена кућа у Републици Српској је 45.223 КМ, а просјечна цијена пољопривредног земљишта 3,88 КМ по метру квадратном.

У Регистру цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове у првој половини 2018. године на територији цијеле Српске укупно је евидентирано 3.346 купопродајних уговора који су склопљени у 2018. години, а који су били предмет уписа права власништва, укупно је прометовано 6.168 непокретности у укупној вриједности од 151.497.209 КМ.

Од укупног броја непокретности које су унијете у Регистар цијена непокретности, а које се налазе у оквиру купопродајних уговора који су склопљени у периоду 1.1.2018 - 30.6.2018. године највише се прометовало пољопривредним земљиштем, затим становима, кућама, шумом, те грађевинским земљиштем.

Посматрајући укупне цијене непокретности у купопродајним уговорима који су склопљени током ове године највише новца за непокретности потрошено је у Бања Луци, Требињу, Бијељини и Источном Новом Сарајеву.

Од 1.1.2017. године до 30.6.2018. год. у Регистру цијена непокретности Републике Српске регистровано је укупнпо 14.302 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 24.202 непокретност чија је укупна остварена цијена 748.173.611 КМ.

Посматрајући суму цијена непокретности током прошле и у провој половини ове године највише је поново прометовано у Бања Луци, Требињу, Бијељини и Источном Новом Сарајеву.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове од почетка 2017. године на територији цијеле Републике Српске евидентира све купопородајне уговоре на основу којих се врши промет и књижење непокретности. Лични подаци из купопродајних уговора су заштићени у складу са Законом о заштити личних података, док су подаци који се односе на цијену, површину, приближну локацију и врсту непокретности јавно доступни на званичној интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Регистар цијена непокретности служи и за израду планова и извјештаја неопходних за праћење тржишта и за потребе моделирања масовне процјене вриједности непокретности за потребе становништва, банака, инвеститора, процјенитеља, а успостављање Регистара цијена непокретности значајно је и за послове експропријације, креирање политике употребе земљишта, узимање хипотекарних кредита и слично.

За податке из Регистра цијена непокретности влада велико интересовање, а за првих шест мјесеци ове године забиљежено је више од десет хиљада приступа Регистру из 115 држава свијета.

Извјештај у PDF формату

Прилог 1 у PDF формату

Прилог 2 у PDF формату