Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade

ИЗВЈЕШТАЈ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Responsive image

Извјештај можете преузети овдје:
Годишњи Извјештај Регистра цијена непокретности (PDF формат)

Упитник Регистра цијена непокретности (PDF формат)
Упутство за попуњавање упитника РЦН РС (PDF формат)

Према подацима Регистра цијена цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП), а уз помоћ шведског донаторског Пројекта за унапређење земљишне администрације у БиХ „ЦИЛАП“, укупна цијена прометованих непокретности у Републици Српској током 2017. и 2018. године износила је 1.052.020.685 КМ.

Наиме, РУГИПП од почетка 2017. године евидентира све купопродајне уговора на основу којих се уписује власништво над непокретностима на територији цијеле Српске, а до краја 2018. године евидентирано је укупно 19.778 купопродајних уговора у којима је прометовано 37.148 непокретности.

Само у периоду 1.1. – 31. 12 2018. године евидентирано 8.127 купопродајних уговора који су слопљени и били предмет уписа права власништва у евиденцијама РУГИПП-а, а према којима је прометовано укупно 14.735 непокретности по укупној цијени 395.085.346 КМ.

Према анализираним купопродајним уговорима, током 2018. године цијена најскупљег квадрата стана у Републици Српској износила је 3.015 КМ, и плаћена је за стан површине 50 квадратних метара. Најскупље плаћени стан током 2018. године је површине 134 метра квадратна, са три гаражна мјеста површине 43 метра квадратна и подрумом величине два метра квадратна, коштао је 340.459 КМ.

Најскупље прометована кућа у Републици Српској током 2018. године коштала је 1.100.000 КМ, површине је 203 квадратна метра са земљиштем уз објекат површине 309 метара квадратних.

Цијена најскупљег прометованог грађевинског земљишта укупне површине 144 метра квадратна износила је 490.000 КМ.

Током прошле године, најскупљи квадратни метар пословног простора коштао је 12.500 КМ по метру квадратноми плаћен је за пословни простор величине 40 метара квадратних. Гледајући укупну цијену највише је плаћен пословни простор величине 165 метара квадратних и то по цијени 1.955.830 КМ.

Цијена најскупљег прометованог пословног објекта у Републици Српској износила је укупно 7.199.807 КМ, а чија површина је 1.937 метара квадратних и земљиште уз објекат површине 3.188 метара квадратних.

Најскупље прометовани стамбено-пословни објекат у Републици Српској коштао је 4.906.050 КМ и површине је 411 метра квадратних са земљиштем уз објекат површине 2.014 метара квадратних.

Детаљнији подаци о цијени, врсти и приближној локацији прометованих непокретности су јавно доступни посредством интернет странице РУГИПП-а https://rcn.rgurs.org/од 29. 11. 2017. год., а данас 19.3.2019. године je објављен трећи извјештај Регистра цијена непокретностии то за 2018. годину. Објављени подаци у годишњем извјештају зависе од квалитета података у купопродајном уговору и података које учесник у промету уписује у упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у евиденцијама РУГИПП-а.

Извјештај у PDF формату