Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade

ИЗВЈЕШТАЈ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Responsive image

Извјештај можете преузети овдје:
Годишњи Извјештај Регистра цијена непокретности (PDF формат)


Према подацима Регистра цијена цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2019. године регистровано је укупно 31.272 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 59.155 непокретности, чија је укупна остварена цијена 1.679.013.565,17 КМ.

У периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године у Регистру цијена непокретности Републике Српске регистровано је укупно 9.458 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 18.268 непокретности.

Наведени уговори склопљени су у периоду од 01.01.2019.године до 31.12.2019. године и били су предмет уписа права власништва у катастарским евиденцијама РУГИПП-а, а укупна остварена цијена у датим уговорима износи 487.746.721,86 КМ.

Цијена најскупљег прометованог стана у Републици Српској по метру квадратном у прошлој години износила је 3.046,31 КМ, а његова површина износила је 102,36 м2.

Цијена најскупљег прометованог стана површине 244.05 м2 са два гаражна мјеста чија је укупна површина 39,85 м2 износила је 669.900,00 КМ.

Цијена најскупље прометоване куће у Републици Српској износила је 650.000,00 КМ, а њена површина износила је 230,40 м2 и земљиште уз објекат површине 642 м2.

Цијена најскупљег прометованог грађевинског земљишта у Републици Српској по метру квадратном износила је 2.120,93 КМ.

Најскупљи прометован стан, кућа и грађевинско земљиште налазе се у Бањалуци.

С обзиром на високе цијене грађевинског земљишта у општини Пале катастарска општина (КО) Јахорина, утврђена је просјечна цијена од 651,91 КМ/м2, те општини Трново КО Делијаш утврђена је просјечна цијена од 387,25КМ/м2.

Детаљнији подаци о цијени, врсти и приближној локацији прометованих непокретности јавно су доступни посредством интернет странице РУГИПП-а www.rgurs.org , а објављен је и четврти извјештај Регистра цијена непокретности за 2019. годину. Објављени подаци у годишњем извјештају зависе од квалитета података у купопродајном уговору и података које учесник у промету уписује у упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у евиденцијама РУГИПП-а.

Извјештај у PDF формату