Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА ОСВРТОМ НА ПЕРИОД ВАНРЕДНОГ СТАЊА
(01.01.2020. – 30.06.2020.)

Responsive image

Извјештај можете преузети овдје:
Полугодишњи извјештај Регистра цијена непокретности (01.01.2020. – 30.06.2020.) (PDF формат)


Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) редовно информише јавност о кретању цијена на тржишту непокретности путем Годишњих извјештаја из Регистра цијена непокретности, али због повећаног интересовања медија, грађана, привредних и пословних субјеката за поузданим подацима са тржишта непокретности у периоду пандемије изазване вирусом COVID-19, РУГИПП је израдила Полугодишњи извјештај о тржишту непокретности са освртом на период ванредног стања како би се добила свеобухватна слика о кретањима на тржишту непокретности у периоду проглашеног ванредног стања од 3. априла до 23. маја 2020. године.

У наведеном периоду у Републици Српској обим тржишта непокретности смањен је за 40 одсто, а највише се прометовало пољопривредним земљиштем (30%), а затим становима (22%) у односу на укупан број прометованих непокретности.

Највише купопродајних уговора забиљежено је у Бијељини и Бањалуци, а највише прометованих непокретности забиљежено је у Лакташима.

Укупна сума цијена непокретности остварених у купопродајним уговорима регистрованим у Регистру цијена непокретности за период 01.01. – 30.06.2020. године износи 239.388.240,36 КМ, те је за 47.266.817,80 КМ мања од укупне суме цијена непокретности регистрованих у истом периоду 2019. године.

У априлу 2020. године регистровано је готово 60% мање купопродајних уговора у односу на април 2019. године.

У наредним мјесецима забиљежен је раст предаје захтјева за промјену уписа права власништва у евиденцијама РУГИПП-а, тако да је у јуну 2020.године регистровано 7% више купопродајних уговора него у истом периоду прошле године. Цијене непокретности се нису мијењале.

Од почетка оснивања Регистра цијена непокретности Републике Српске, тј. у периоду 01.01.2017. год. – 30.06.2020. год. забиљежен је промет од преко 2 000 000 000 КМ.

Извјештај у PDF формату