Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade

ИЗВЈЕШТАЈ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Responsive image

Извјештај можете преузети овдје:
Извјештај Регистра цијена непокретности Републике Српске за 2020 годину (PDF формат)

Према подацима Регистра цијена цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2020. године регистровано је укупно 42 834 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 81 084 непокретности, чија је укупна остварена цијена 2.249.246.442,52 КМ.

У периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године у Регистру цијена непокретности Републике Српске регистровано је укупно 9 341 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 19 064 непокретности.

Наведени уговори склопљени су у периоду од 01.01.2020.године до 31.12.2020. године и били су предмет уписа права власништва у катастарским евиденцијама РУГИПП-а, а укупна остварена цијена у датим уговорима износи 421.189.437,62 КМ.

Цијена најскупљег прометованог стана у Републици Српској по метру квадратном у прошлој години износила је 4446,10 КМ, а његова површина износила је 35 m2.

Цијена најскупљег прометованог стана површине 155,17 m2 са три помоћне просторије износила је 386.615,10 КМ.

Цијена најскупље прометоване куће у Републици Српској износила је 620.000,00 КМ, а њена површина износила је 133 m2 и земљиште уз објекат површине 530 m2. Најскупљи прометован стан налази се на Јахорини, а кућа у Бањалуци.

Детаљнији подаци о цијени, врсти и приближној локацији прометованих непокретности јавно су доступни посредством интернет странице РУГИПП-а www.rgurs.org, а објављен је и пети извјештај Регистра цијена непокретности за 2020. годину.

Објављени подаци у годишњем извјештају зависе од квалитета података у купопродајном уговору и података које учесник у промету уписује у упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у евиденцијама РУГИПП-а.

Извјештај у PDF формату