Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade

ИЗВЈЕШТАЈ ИЗ “РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” ЗА 2021. ГОДИНУ

Report 2021

Извјештај можете преузети овдје:
Извјештај из “Регистра цијена непокретности Републике Српске” за 2021 годину (PDF формат)

Према подацима Регистра цијена цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2021. године регистровано је укупно 57 605 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 111 342 непокретности, чија је укупна остварена цијена 3 144 627 519 КМ.

У периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године у Регистру цијена непокретности Републике Српске регистровано је укупно 14 771 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 30 258 непокретности.

Наведени уговори унијети су у периоду од 01.01.2021.године до 31.12.2021. године и били су предмет уписа права власништва у катастарским евиденцијама РУГИПП-а, а укупна остварена цијена у датим уговорима износи 895 381 077 КМ.

Цијена најскупљег прометованог стана у Републици Српској по метру квадратном у прошлој години износила је 5 113,9 КМ/m2, а његова површина износила је 43,48 m2.

Цијена најскупљег прометованог стана површине 171 m2 са помоћном просторијом (оставом) и гаражом износила је 379 611,65 КМ.

Цијена најскупље прометоване куће у Републици Српској износила је 850 000 КМ, а њена површина износила је 142,4 m2 и земљиште уз објекат површине 291 m2. Најскупље прометовани стан и кућа налазе се у Бањој Луци.

Детаљнији подаци о цијени, врсти и приближној локацији прометованих непокретности јавно су доступни посредством интернет странице РУГИПП-а www.rgurs.org, а објављен је и пети годишњи извјештај Регистра цијена непокретности, за 2021. годину.

У односу на претходне извјештаје, у новом извјештају су анализе тржишта вршене над обрађеним подацима (утврђено стварно стање) и тиме је створена основа за поређење тржишта и додатне анализе тржишта наредне године. Такође, обрађени подаци из Регистра цијена непокретности су основ за масовну процјену вриједности непокретности у Републици Српској на чијем успостављању система и обезбјеђивању финансијских ресурса и техничког оквира и јачању стручних капацитета ради РУГИПП.

Објављени подаци у годишњем извјештају зависе од квалитета података у купопродајном уговору и података које учесник у промету уписује у упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у евиденцијама РУГИПП-а.

Извјештај у PDF формату