Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade

ИЗВЈЕШТАЈ ИЗ “РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” ЗА 2022. ГОДИНУ

Извјештај 2022

Извјештај можете преузети овдје:
Извјештај из “Регистра цијена непокретности Републике Српске” за 2022. годину (PDF формат)

Према подацима Регистра цијена цијена непокретности који води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2022. године регистровано је укупно 74 674 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 147 626 непокретности, чија је укупна остварена цијена 4 226 101 431 КМ.

У периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године у Регистру цијена непокретности Републике Српске регистровано је укупно 17 069 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 36 284 непокретности.

Наведени уговори унијети су у периоду од 01.01.2022.године до 31.12.2022. године и били су предмет уписа права власништва у катастарским евиденцијама РУГИПП-а, а укупна остварена цијена у датим уговорима износи 1 081 473 912 КМ.

Цијена најскупљег прометованог стана у Републици Српској по метру квадратном у прошлој години износила је 7 856,3 КМ/m2, а његова површина износила је 49,8 m2 а налази се на Јахорини (Трново).

Цијена најскупљег прометованог стана површине 166,1 m2 са три гаражна мјеста износила је 681 315 КМ, стан се налази у објекту изграђеном 2022. год., у Бањој Луци.

Цијена најскупље прометоване куће у Републици Српској износила је 650 000 КМ, а њена корисна површина износила је 220,8 m2 и земљиште уз објекат површине 504 m2.

Детаљнији подаци о цијени, врсти и приближној локацији прометованих непокретности јавно су доступни посредством интернет странице РУГИПП-а www.rgurs.org, а објављен је и шести годишњи извјештај Регистра цијена непокретности, за 2022. годину.

Као и у претходном извјештају, анализе тржишта вршене над обрађеним подацима (утврђено стварно стање) и извршено је поређење тржишта. Такође, обрађени и верификовани подаци из Регистра цијена непокретности су основ за масовну процјену вриједности непокретности у Републици Српској на чијем успостављању система и обезбјеђивању финансијских ресурса и техничког оквира и јачању стручних капацитета ради РУГИПП.

Објављени подаци у годишњем извјештају зависе од квалитета података у купопродајном уговору и података које учесник у промету уписује у упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у евиденцијама РУГИПП-а.

Извјештај у PDF формату